rodinný PENZION  

na Hrubých lukách   

 

naše specializace: DOVOLENÁ PRO RODINY S DĚTMI

 

telefon 607 700 200  +420607700200

50°25'46.322"N,    15°50'14.309"E

                                          Email    penzion@hrubasy.cz             počítadlo           

ceník pokoje  pro děti   fauna   rodiče   tipy na výlet   mapa     Last Minute  A K C E

  ★  

  

 

 

   ♥  Kinderpension fuer Familien mit Kindern   Kinder- und Familienfreundlich  

 

 

 

 

 

 

<a href="http://www.urlaub-anbieter.com/hrubasy.htm">
    Kinderpension fuer Familien mit Kindern Kinder- und Familienfreundlich
</a>

 

 

 

Ubytování Dvůr Králové nad Labem, Hradecká 497

 * KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ! *                Check in 15 - 18 hodin (nebo dohodou!)

AtelierINN s.r.o.    

 

 

Končíme okamžitě spolupráci

s baby friendly a s booking.com

 

 

 

 

 

 skype: LUBO607700200 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování - rodinný penzion pro děti - Dvůr Králové nad Labem.

Nový rodinný penzion se specializací na rodiny s dětmi.

První dům ve městě směrem od Hradce Králové. 2 km od náměstí a přitom uprostřed chráněné přírodní lokality "Hrubá luka".

Nabízíme dovolenou, nebo výlet hlavně pro děti.


 

Ubytování - rodinný penzion pro děti - Dvůr Králové nad Labem.


 

Naše motto:

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!

ZÁBAVA PRO DĚTI = KLID PRO RODIČE

Ideální je víkend s návštěvou ZOO-Safari (4 km od nás)

Ubytování - rodinný penzion pro děti - Dvůr Králové nad Labem.

Ubytování - rodinný penzion pro děti - Dvůr Králové nad Labem.

Nový rodinný penzion se specializací na pobyty

pro rodiny s dětmi.

První dům ve městě směrem od Hradce Králové. 2 km od náměstí a přitom uprostřed chráněné přírodní lokality "Hrubá luka".

Oplocený areal 50.000 m, dětské hřiště, bazen, slunná terasa, kočičky, psi, ovce, kozy, koně na ježdění, oslíci. Domácí čerstvá kuchyně.

Ideální je víkend s návštěvou ZOO-Safari (4 km od nás)

Nabízíme dovolenou, nebo výlet hlavně pro děti.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!

ZÁBAVA PRO DĚTI  =  KLID PRO RODIČE

Nový rodinný penzion v klidném prostředí uprostřed Hrubých luk (městská louka, zásobárna pitné vody, chráněné území) a přitom 2 km od náměstí. Ideální prostředí pro děti, oplocená zahrada 50.000 m. V areálu jsou koně na projížďku, psi, kočky, ovce, kozy, oslíci. Dětské hřiště. Ubytování v dekorovaných pokojích s vlastní koupelnou , evt. apartmá s vlastní kuchyní.

Výlet do ZOO na Safari nebo na lyže do Krkonoš. Bydleni jako na vesnici, klid, atmosféra, relax a přitom ve městě.

 

www.700200.cz  //+420 607700200

 

--------------------------------------------------------------------------------

Dvůr Králové nad Labem leží v Královédvorské kotlině, která je sevřena z jihu příkrým Libotovským hřbetem a ze západu a severu Zvičinsko-kocléřovským hřbetem. Sousední obce jsou Huntířov, Komárov, Kocbeře, Kohoutov, Choustníkovo Hradiště, Žireč, Kuks, Libotov, Doubravice, Nové Lesy a Verdek. Severozápadně od města, 4 km proti proudu Labe sbírá vodu romantická vodní nádrž Les Království.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1270. Roku 1398 byl městu udělen králem Václavem IV. znak. Město Dvůr nad Labem dostala Žofie Bavorská (Sophie Euphemia von Bayern (tschechisch Žofie Bavorská; * 1376; † 1425 in Preßburg) aus der Münchner Linie des Hauses Wittelsbach od manžela Václava jako věnné město. Od té doby se jmenuje Dvůr Králové nad Labem.

V listopadu 1886 byl městský znak prohlášen Zemským archivem Království českého za autentický.

městská vlajka   městský znak

 

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- ------- 
----------------------- 

Familienfreundlich

Kinderfreundlich

Unterkunft - Familienpension für Kinder - Dvur Kralove nad 
Labem. 
Neues Familienhotel, spezialisiert auf Urlaub 
für Familien mit Kindern. 
Das erste Haus in Richtung Hradec Kralove. 
2 km 
Square während in der Mitte einer geschützten natürlichen Standort 
"Luke Gross. 
50.000 m eingezäunt, Spielplatz, Schwimmbad, sonnig 
Terrasse, Katzen, Hunde, Schafe, Ziegen, Pferde zum Reiten, 
Esel. 
Hausgemachte frische Lebensmittel. 
Ein ideales Wochenende ist der Zoo-Safari (4 Meilen von uns entfernt) zu besuchen 
Wir bieten Ihnen einen Urlaub oder eine Reise speziell für Kinder. 
Wer spielt, keine Sorge! 
SPASS FÜR KINDER VON ELTERN FOR PEACE = 
Neue Familien-Pension in ruhiger Lage, umgeben von 
Rough Grünland (Wiese städtischen, Trinkwasser, 
Schutzgebiete), während 2 km von der Stadt entfernt. 
Ideal 
Umwelt für Kinder, einen umzäunten Garten Fläche von 50.000 m. 
sind Pferde, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Esel reiten. 
Kinderspielplatz. 
Unterkunft in Zimmern mit dekorierten 
Badewanne, EVT. 
Suiten mit eigenem Küchen. 
Ausflug in den Zoo Safari oder Skifahren in die Berge. 
Wohnen 
Da das Dorf, ruhige Atmosphäre, Entspannung und nehmen in 
Stadt. 

www.700200.cz / / +420 607 700 200 

-------------------------------------------------- 
------- 
----------------------- 
Dvur Kralove nad Labem Králové liegt in einem Tal, 
die aus dem Süden gefangen und einen steilen Grat Libotovským 
West und Nord-Zvičinsko kocléřovským zurück. 
Benachbarte 
Gemeinden sind Huntířov, Komárov, Kocbeře, Hahn, 
Choustnikovo Hradiště Žírec, Kuks, Libotov, Doubravice 
Neue Wälder und Verdek. 
Nordwesten der Stadt, 4 km vom 
Strom romantischen Elbe sammelt Stausee Wald 
Königreich. 
Die erste schriftliche Erwähnung des Dorfes stammt von 1270 
In 
Im Jahre 1398 wurde die Stadt von König Wenzel IV. gewährt.Charakter. 
City 
Gericht nad Labem Bayerischen bekam Sophia (Sophia Euphemia 
von Bayern (Bayern englisch Sophia, * 1376, † 1425 in 
Pressburg) aus der Münchner Linie des Hauses Wittelsbach) 
Vaclav Mann als Mitgift die Stadt. 
Seitdem 
ernannt Dvur Kralove nad Labem. 
Im November 1886 wurde die Stadt der Provinz Emblem erklärt 
Archiv für die authentischen tschechischen Königreich. 
-------------------------------------------------- 
------- 
----------------------- 
-------------------------------------------------- ------- 
-----------------------

Familienfreundlich

Kinderfreundlich

 

Accommodation - family pension for children - Dvur Kralove nad 
Labem. 
New family hotel, specializing in vacations 
for families with children. 
The first house in the direction of Hradec Kralove. 2 km 
Square while in the middle of a protected natural site 
"Luke Gross. 
50.000 m fenced area, playground, swimming pool, sunny 
terrace, cats, dogs, sheep, goats, horses for riding, 
asses. Homemade fresh food. 
An ideal weekend is to visit the Zoo-Safari (4 miles from us) 
We offer a vacation or a trip especially for children. 
Who plays, NOT WORRY! 
FUN FOR CHILDREN OF PARENTS FOR PEACE = 
New family-run guesthouse in a quiet setting, surrounded by 
Rough grassland (urban meadow, drinking water, 
protected areas), while 2 km from the town square. Ideal 
environment for children, a fenced garden area of 50,000 m. 
are horses to ride, dogs, cats, sheep, goats, donkeys. 
Children's Playground. Accommodation in rooms decorated with 
Bathtub, EVT. suites with private kitchens. 
Trip to the Zoo Safari or skiing to the mountains. Housing 
As the village, quiet atmosphere, relaxation and taking in 
city. 

www.700200.cz / / +420 607 700 200 

-------------------------------------------------- ------- 
----------------------- 
Dvur Kralove nad Labem Králové lies in a valley, 
which is caught from the south and a steep ridge of Libotovským 
west and north-Zvičinsko kocléřovským back. Neighboring 
municipalities are Huntířov, Komárov, Kocbeře, cock, 
Choustnikovo Hradiště ŽIREČ, Kuks, Libotov, Doubravice 
New Forests and Verdek. Northwest of the city, 4 km from 
current romantic Elbe collects water reservoir Forest 
Kingdom. 
The first written mention of the village dates from 1270 In 
In 1398 the city was granted by King Wenceslas IV. character. City 
Court nad Labem Bavarian got Sophia (Sophia Euphemia 
von Bayern (Bavaria englisch Sophia, * 1376, † 1425 in 
Pressburg) aus der Münchner Linie des Hauses Wittelsbach) 
Vaclav husband as dowry the city. Since then, 
appointed Dvur Kralove nad Labem. 
In November 1886 the city was declared the Provincial emblem 
Archive for the authentic Czech Kingdom. 
-------------------------------------------------- ------- 
----------------------- 
-------------------------------------------------- ------- 
----------------------- 

 

Hébergement - Pension de famille pour les enfants - Dvur Kralove nad 
Labem. 
Nouvel hôtel fam, spécialisée dans les vacances 
pour les familles avec enfants. 
La premičre maison dans la direction de Hradec Kralove. 
2 km 
tout en place au milieu d'un site naturel protégé 
"Luke Gross. 
50,000 m zone clôturée, aire de jeux, piscine, soleil 
terrasse, chats, chiens, moutons, chčvres, chevaux pour l'équitation, 
ânes. 
Maison des aliments frais. 
Un week-end idéal est de visiter le Zoo-Safari (4 miles de chez nous) 
Nous offrons des vacances ou un voyage en particulier pour les enfants. 
Qui joue, vous inquiétez pas! 
FUN POUR LES ENFANTS DE PARENTS POUR LA PAIX = 
Nouvelle pension familiale dans un endroit calme, entouré de 
Rough prairies (prairies urbaines, eau potable, 
les aires protégées), tandis que 2 km de la place du village. 
Idéal 
l'environnement pour les enfants, un jardin clôturé de 50.000 m. 
sont des chevaux de course, les chiens, chats, moutons, chčvres, ânes. 
Jardin d'enfants. 
Hébergement dans des chambres décorées avec 
Baignoire, EVT. 
suites avec cuisines privées. 
Voyage ŕ la Safari Zoo ou le ski ŕ la montagne. 
Logement 
Comme le village, calme, détente et la prise en 
ville. 

www.700200.cz / / +420 607 700 200 

-------------------------------------------------- 
------- 
----------------------- 
Dvur Kralove nad Labem Králové se situe dans une vallée, 
qui est pęché dans le sud et une cręte abrupte, de Libotovským 
ouest et nord-kocléřovským Zvičinsko dos. 
Voisins 
municipalités sont Huntířov, Komarov, Kocbeře, coq, 
Choustnikovo Hradiště ŽIREČ, Kuks, Libotov, Doubravice 
New Forests et Verdek. 
Nord-Ouest de la ville, ŕ 4 km 
actuelle Elbe romantique recueille réservoir d'eau des foręts 
Royaume-Uni. 
La premičre mention écrite du village date de 1270 
Dans 
En 1398, la ville a été accordée par le roi Venceslas IV. 
caractčre.City 
Cour nad Labem Sophia bavaroise got (Euphemia Sophia 
von Bayern (Bavičre englisch Sophia, * 1376, † 1425 en 
Presbourg) aus der Münchner Linie des Wittelsbach Hauses) 
Vaclav mari en dot la ville. 
Depuis lors, 
nommé Dvur Kralove nad Labem. 
En Novembre 1886, la ville a été déclarée l'emblčme provincial 
Archive pour la foi Royaume tchčque. 
-------------------------------------------------- ------- 
----------------------- 
-------------------------------------------------- 
------- 
-----------------------

-------------------------------------------------- ------- 
----------------------- 

Alojamiento - pensión familiar para los nińos - Dvur Králové nad 
Labem. 
Nuevo hotel de gestión familiar, especializada en vacaciones 
para familias con nińos. 
La primera casa en la dirección de Hradec Králové. 
2 kilometros 
Cuadrados, mientras que en el centro de un espacio natural protegido 
"Luke Gross. 
50.000 m de zona vallada, parque infantil, piscina, soleado 
terraza, gatos, perros, ovejas, cabras, caballos para montar, 
asnos. 
Hecho en casa los alimentos frescos. 
Un fin de semana ideal es visitar el Zoo-Safari (4 millas de nosotros) 
Ofrecemos unas vacaciones o un viaje especialmente para los nińos. 
żQuién juega, no te preocupes! 
DIVERSIÓN PARA LOS NIŃOS DE PADRES PARA LA PAZ = 
Nueva casa de huéspedes de gestión familiar en un lugar tranquilo, rodeado de 
pastizales bruto (pradera urbana, agua potable, 
áreas protegidas), mientras que a 2 km de la plaza del pueblo.Ideal 
medio ambiente para los nińos, un jardín vallado de 50.000 m. 
son caballos de paseo, perros, gatos, ovejas, cabras, burros. 
Zona de juegos infantil. 
Alojamiento en habitaciones decoradas con 
Bańera, EVT. 
suites con cocinas privadas. 
Viaje al Zoo Safari o el esquí de las montańas. 
Vivienda 
A medida que el pueblo, ambiente tranquilo, la relajación y teniendo en 
de la ciudad. 

www.700200.cz / / 420 607 700 200 

-------------------------------------------------- 
------- 
----------------------- 
Dvur Králové nad Labem Králové se encuentra en un valle, 
que se captura desde el sur y una empinada cresta de Libotovským 
oeste y norte-kocléřovským Zvičinsko espalda. 
Vecinos 
municipios son Huntířov, Komarov, Kocbeře, gallo, 
Choustnikovo Hradiště Žireč, Kuks, Libotov, Doubravice 
Nueva Bosques y Verdek. 
Al noroeste de la ciudad, a 4 km 
Elba romántica actual recoge agua de los embalses Bosque 
Unido. 
La primera mención escrita del pueblo data de 1270 
En 
En 1398 la ciudad fue concedido por el rey Wenceslao IV.carácter. 
Ciudad 
Tribunal nad Labem Sofía de Baviera recibió (Eufemia Sofía 
von Bayern (Baviera spanisch Sofía, * 1376, † 1425 en 
Presburgo) aus der Münchner Linie des Wittelsbach hauses) 
Vaclav marido como dote la ciudad. 
Desde entonces, 
nombrado Dvur Králové nad Labem. 
En noviembre de 1886 la ciudad fue declarada el emblema provincial 
Archivo para el auténtico reino checo. 
-------------------------------------------------- 
------- 
----------------------- 
-------------------------------------------------- ------- 
-----------------------

-------------------------------------------------- ------- 
----------------------- 

Zakwaterowanie - pensjonat rodzinny dla dzieci - Dvur Kralove nad
Labem. 
Nowy, rodzinny hotel, specjalizującą się w wakacje 
dla rodzin z dziećmi. 
Pierwszy dom w kierunku Hradec Kralove. 
2 km 
przy placu w samym środku terenu chronionego naturalne 
"Łukasz Gross. 
50.000 m ogrodzony teren, plac zabaw, basen, słoneczny 
taras, koty, psy, owce, kozy, konie do jazdy, 
osłów. 
Homemade świeżej żywności. 
Idealny weekend jest wizyta w Zoo-Safari (4 mil od nas) 
Oferujemy wakacje lub podróż szczególnie dla dzieci. 
Kto gra, nie martw się! 
Zabawa dla dzieci rodziców do PEACE = 
Nowy rodzinny pensjonat w spokojnej okolicy, w otoczeniu 
Rough użytki zielone (łąki miejskie, woda pitna, 
obszary chronione), a 2 km od placu miasta. 
Doskonale 
środowiska dla dzieci, teren ogrodzony ogród 50000 m. 
są konie do jazdy, psy, koty, owce, kozy, osły. 
Plac zabaw dla dzieci. 
Zakwaterowanie w pokojach urządzonych z 
Wanna, EVT. 
apartamenty z kuchnią. 
Wycieczka do Zoo Safari czy narty w góry. 
Obudowa 
W miejscowości, spokojnej atmosferze, relaks i biorąc w 
miasta. 

www.700200.cz / / +420 607 700 200 

-------------------------------------------------- 
------- 
----------------------- 
Dvur Kralove nad Labem Králové leży w dolinie, 
, który zostanie złapany z południa i stromym grzbiecie Libotovským 
zachodniej i północno-Zvičinsko kocléřovským powrotem.Sąsiadujące 
gmin Huntířov, Komárov, Kocbeře, kogut, 
Choustnikovo Hradiště Žireč, Kuks, Libotov, Doubravice 
Nowe lasy i Verdek. 
Północno-zachodniej części miasta, 4 km od 
prąd romantyczny Elbe zbiera wody ze zbiornika Forest 
Brytania. 
Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1270 roku 
W 
W 1398 miasto otrzymało przez króla Wacława IV. 
charakter. City 
Sąd nad Labem, ale bawarski Sophia (Eufemii Sophia 
von Bayern (Bawaria englisch Sophia, * 1376, † 1425 w 
Pressburg) aus der des Münchner Linie Wittelsbach Hauses) 
Vaclav męża w posagu miasta. 
Od tego czasu 
mianowany Dvur Kralove nad Labem. 
W listopadzie 1886 roku miasto zostało uznane za symbol prowincji 
Archiwum dla autentyczne królestwa czeskiego. 
-------------------------------------------------- 
------- 
----------------------- 
-------------------------------------------------- ------- 
-----------------------

 

-------------------------------------------------- ------- 
----------------------- 

Проживание - пансион для детей - Двур Кралове-над- 
Лабем. 
Новый семейный отель, специализирующийся на каникулы 
для семей с детьми. 
Первый дом в направлении города Градец Кралове. 
2 км 
Площади в то время как в середине охраняемых природных сайте 
"Люк Гросс. 
50,000 м огороженная территория, детская площадка, бассейн, солнечные 
Терраса, кошек, собак, овец, коз, лошадей для верховой езды,
ослов. 
Домашнее свежих продуктов. 
Идеально выходные посетить зоопарк-сафари (4 км от нас) 
Мы предлагаем отдых или путешествие особенно для детей. 
Кто играет, не беспокойтесь! 
FUN ДЛЯ ДЕТЕЙ РОДИТЕЛИ ЗА МИР = 
Новый семейный пансион в тихом месте, в окружении 
Грубые пастбищ (городской луг, питьевая вода, 
охраняемые районы), а в 2 км от городской площади.Идеально 
среды для детей, огороженная территория сада 50000 м. 
являются лошади ездить верхом, собак, кошек, овец, коз, ослов. 
Детская игровая площадка. 
Проживание в номерах украшен 
Ванна, ЭВТ. 
люкс с частными кухни. 
Поездка в зоопарк Safari или катание на лыжах в горы. 
Жилья 
Как деревне, спокойная обстановка, отдых и принимая во 
города. 

www.700200.cz / / +420 607 700 200 

-------------------------------------------------- 
------- 
----------------------- 
Двур Кралове-над-Лабем Кралове лежит в долине, 
который поймал с юга и крутым гребнем Libotovským 
запад и северо-Zvičinsko kocléřovským назад. 
Соседними 
муниципалитеты Huntířov, Комаров, Kocbeře, петух, 
Choustnikovo Градиште ŽIREČ, Кукс, Libotov, Doubravice 
Новых лесов и Verdek. 
Северо-запад города, в 4 км от 
текущее романтической Эльбе собирает водохранилище Лесной 
Королевство. 
Первое письменное упоминание о деревне датируется 1270 
В
В 1398 году город получил от короля Вацлава IV. 
характер.Город 
Суд над-Лабем баварской получила София (Софья Евфимия 
фон Бавария (Bavaria Englisch Софии, * 1376, † 1425 в 
Пресбург) AUS дер Münchner Linie де Виттельсбахов Hauses) 
Вацлав мужа как приданое города. 
С тех пор, 
назначен Двур Кралове-над-Лабем. 
В ноябре 1886 г. город был объявлен эмблема Провинциальный 
Архив для подлинного чешского королевства. 

--------------------------------------------------
 ------- 
----------------------- 
-------------------------------------------------- 
------- 
-----------------------

Accommodatie - familie pension voor kinderen - Dvur Kralove nad 
Labem. 
Nieuwe familiehotel, gespecialiseerd in vakanties 
voor gezinnen met kinderen. 
Het eerste huis in de richting van Hradec Kralove. 
2 km 
Plein, terwijl in het midden van een beschermd natuurgebied 
"Luke Gross. 
50.000 m omheind terrein, speeltuin, zwembad, zonnige 
terras, katten, honden, schapen, geiten, paarden voor het rijden, 
ezels. 
Zelfgemaakte verse levensmiddelen. 
Een ideale weekend is een bezoek aan de Zoo-Safari (4 mijl van ons) 
Wij bieden een vakantie of een reis speciaal voor kinderen. 
Die speelt, je geen zorgen! 
Leuk voor kinderen van ouders voor VREDE = 
Nieuwe familie gerunde pension in een rustige omgeving, omringd door 
Ruwe grasland (stedelijke weiland, drinkwater, 
beschermde gebieden), terwijl op 2 km van het stadsplein. 
Ideaal 
omgeving voor kinderen, een omheinde tuin van 50.000 m. 
zijn paarden, honden, katten, schapen, geiten, ezels rijden. 
Speeltuin. 
Accommodatie in kamers ingericht met 
Badkuip, EVT. 
suites met eigen keuken. 
Reis naar de Zoo Safari of skiën in de bergen. 
Wonen 
Als het dorp, rustige sfeer, ontspanning en nemen in 
stad. 

www.700200.cz / / +420 607 700 200 

-------------------------------------------------- 
------- 
----------------------- 
Dvur Kralove nad Labem Králove ligt in een dal, 
die wordt gevangen uit het zuiden en een steile nok van Libotovským 
west en noord-Zvičinsko kocléřovským terug. 
Naburige 
gemeenten zijn Huntířov, Komárov, Kocbeře, haan, 
Choustnikovo Hradiště ŽIREČ, Kuks, Libotov, Doubravice 
Nieuwe bossen en Verdek. 
Noordwesten van de stad, 4 km van 
huidige romantische Elbe verzamelt waterreservoir Bos 
Koninkrijk. 
De eerste schriftelijke vermelding van het dorp dateert uit 1270 
In 
In 1398 de stad werd verleend door koning Wenceslas IV.karakter. 
Stad 
Rechter nad Labem Beierse kreeg Sophia (Sophia Euphemia 
von Bayern (Beieren englisch Sophia, * 1376, † 1425 in 
Pressburg) aus der Münchner Linie des Hauses Wittelsbach) 
Vaclav man als bruidsschat de stad. 
Sindsdien, 
benoemd Dvur Kralove nad Labem. 
In november 1886 werd de stad werd uitgeroepen tot de Provinciale embleem 
Archief voor de authentieke Tsjechische Koninkrijk. 
-------------------------------------------------- ------- 
----------------------- 
-------------------------------------------------- 
------- 
----------------------- 

Familienfreundlich

Kinderfreundlich